Naszym proboszczem od 2001 roku jest pastor Semko Koroza, pracujący tutaj od 1991 roku. Oprócz niedzielnego nabożeństwa organizujemy regularnie szkółkę niedzielną dla dzieci, koło biblijne, koło młodzieżowe, a także raz do roku wycieczkę parafialną. Latem organizujemy Święto Zboru (parafii), podczas którego nasze panie i panowie dzielą się swoimi wypiekami w miłej atmosferze w ogrodzie przykościelnym.